Jaunākais numurs (jūnijs - jūlijs, nr. 3 (104))

30-05-2017
  

Ziņas un aktualitātes

Trešā zvaigzne Latvijas ğerbonī.

Latvijas tautsaimniecība - no pagātnes uz nākotni. ES attīstības perspektīvas.

Kas ir Latvijas bagātības - intervija ar Vidzemes Augstskolas rektoru Gati Krūmiņu. (pdf)

Eiropas elektroenerğijas tīkla kodeksi un to īstenošana Latvijā

Eiropas elektroenerģijas tīkla kodeksu ieviešana ir svarīgs izaicinājums visam Eiropas un arī Latvijas elektroenerģijas sektoram. Katrs tīkla kodekss nosaka valstīm pienākumu īstenot pasākumus, kuru ietvaros būs nepieciešams veikt nozīmīgas izmaiņas nacionālajos normatīvajos aktos, panākt reģionālas vienošanās un izstrādāt vienotas metodikas vai noteikumus. Šajā procesā ir iesaistīti visi tirgus dalībnieki, sadales un pārvades sistēmu operatori, nacionālās regulatīvās iestādes u.c. puses.

VGB darba grupas "Elektrostaciju koncepcijas" sanāksme Bušēnas termoelektrostacijā

Šī gada 25.-26. aprīlī uzņēmuma EDF kombinētā cikla elektrostacijā Bušēnā, Francijā, notika tehniskās asociācijas VGB PowerTech e.V. darba grupas "Elektrostaciju koncepcijas" sēde, kuras galvenais jautājums bija kombinētā cikla elektrostaciju tehnoloģijas un to attīstības perspektīvas. Sēdes dalībnieki apmeklēja Bušēnas TES kombinētā cikla energobloku, kura sasniegtais lietderības koeficients 62,22% ir pasaules rekords, kas iekļauts Ginesa rekordu grāmatā.

Kas būtu darāms sinhronā darba ar ES energosistēmām nodrošinājumam?

Jau vairāk nekā 10 gadus notiek sarunas un tiek veikti zinātniskie un lietišķie pētījumi par Eiropas Savienības (ES) energosistēmu apvienības sinhronu savienošanu ar Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Baltijas energosistēmu apvienību (IPS/UPS). Eksperts Kārlis Briņķis sniedz savus apsvērumus par problēmām un perspektīvām šajā jomā.

Baltijas valstu gāzes tirgus integrējas

Šī gada 26. aprīlī Baltijas valstu dabasgāzes pārvades sistēmu operatori - AS "Conexus Baltic Grid", AB "Amber Grid" un AS "Elering" - parakstīja sadarbības līgumus par pārvades jaudas piešķiršanas risinājuma ieviešanu Baltijas valstu starpsavienojumu punktos. Par šo un citām aktualitātēm stāsta AS "Conexus Baltic Grid" Korporatīvās stratēģijas daļas vadītājs Jānis Eisaks.

Gāzes sadales operators gatavs tirgum

Spēles noteikumi gāzes tirgū no šā gada 3. aprīļa un pēc citu nepieciešamo dokumentu apstiprināšanas ir mainījušies, un tas iespaido visus Latvijas gāzapgādes sistēmas posmus. Izņēmums nav arī dabasgāzes sadale, E&P pauž AS "Latvijas Gāze" Gāzes sadales komercdarbības departamenta vadītājs Ainārs Meņģelsons.

Tirgus ir, tirgošanās vēl jāgaida

Aprīlī Latvijā atvērās dabasgāzes tirgus. Patlaban Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dabasgāzes tirgotāju reģistrā ir reģistrēti vairāk nekā divdesmit komersanti, kuriem ir tiesības nodarboties ar dabasgāzes tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā. Kā jauno situāciju redz iepriekš vienīgais dabasgāzes tirgotājs - akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", E&P taujāja uzņēmuma Tirdzniecības departamenta vadītājam Egīlam Lapsalim.

AS „RĪGAS SILTUMS" Pārdaugavā uzstāda sistēmu, kas būtiski samazina vidē nonākušo kaitīgo izmešu saturu

Īstenojot efektīvu, ekonomisku un videi un iedzīvotājiem arvien draudzīgāku siltumenerģijas ražošanu, AS „RĪGAS SILTUMS" katlumājā Kuģu ielā 26A ir uzstādīta sistēma „Optinox". Šī sistēma samazina kaitīgo izmešu (NOx) saturu par vairāk nekā 60%. Turklāt, patērējot mazāku apjomu dabasgāzes, tiek saražots tikpat daudz siltumenerģijas, tādējādi ražošanas process ir energoefektīvāks un arī videi draudzīgāks.

Augstas temperatūras kodolreaktors ar oļu veida kodoldegvielu

Kodolenerģētikas speciālisti ir uzsākuši intensīvu ceturtās paaudzes kodolreaktoru attīstību. Viens no ceturtās paaudzes kodolreaktoru tipiem ir augstas temperatūras kodolreaktors ar oļu veida kodoldegvielu.

Cilvēkkapitāls un reformas Latvijā

Pirms gada žurnāla lappusēs vēstījām par Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas rīkoto ekspertu konsīliju „Atklāti par gāzes tirgus liberalizāciju Latvijā". Šādu konsīliju formāts ir izrādījies gana noturīgs, un aizvadītajos mēnešos tie bijuši veltīti dažādiem akadēmiski, politiski un sociāli nozīmīgiem jautājumiem. Ekspertu konsīliju namamāte ir akadēmiķe Raita Karnīte, kura publiskajā telpā ne reizi vien paudusi vaļsirdīgi skarbas atziņas par tautsaimniecības procesiem mūsu valstī. Arī mēs viņu aicinājām uz sarunu.  

Vai beznosacījuma pamatienākums ir utopija? (pdf)

Lai arī pastāv dažādas praktiskā izpildījuma variācijas, beznosacījuma pamatienākuma galvenā premisa ir periodisks maksājums, ko saņem katrs valsts iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis noteiktu vecumu, neatkarīgi no tā, vai viņš strādā algotu darbu vai ne. Kā ideju īstenot praksē?

Cilvēku labā

Akadēmiķa Ivara Kalviņa direktora laiks Latvijas Organiskās sintēzes institūtā saskaņā ar statūtiem ir beidzies, taču viņš turpina vadīt institūta zinātnes dzīvi kā Zinātniskās padomes priekšsēdētājs. Visdažādākajās komitejās, komisijās un padomēs turpinās viņa temperamentam un erudīcijai atbilstošā neatlaidīgā cīņa par to, lai Latvijas zinātne tiktu atpazīta pasaulē un mūsu zinātnieku veikums celtu valsts ekonomiku. Jubilejas priekšvakarā vaicājām akadēmiķim, kas viņu dzīvē iepriecina un kas apbēdina.

Gaisma no Eiklīda līdz Einšteinam

Gaisma ir cilvēka galvenais informācijas avots par apkārtējo pasauli - 90% informācijas mēs saņemam vizuāli. Piedāvājam akadēmiķa Kurta Švarca pārdomas par gaismas lomu civilizāciju attīstībā un zinātnē.

Skautu kustībai Latvijā - 100 gadi

Skautisms ir vispasaules kustība, kas dažādās organizācijās apvieno 50 miljonus bērnu, jauniešu un pieaugušo. Šī ir brīvprātīga kustība, pieejama ikvienam, kurš atzīst tās pamatprincipus. Mūsdienās skauti un gaidas piedalās daudzos sabiedriski nozīmīgos pasākumos, piemēram, vāc pārtikas ziedojumus un organizē nodarbības bērniem bēgļu nometnēs. Skautismam Latvijā - jau simtgade.

Izšķērdētā pārtika un izniekotās iespējas: pārtikas atkritumu cēloņi un sekas (pdf)

Publiskajā telpā pieejamā dažādu organizāciju apkopotā informācija par pārtikas atkritumu mērogu rada pamatotu iemeslu bažām. ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas aprēķini rāda, ka pasaulē ik gadu netiek patērēti 1,3 miljardi tonnu jeb viena trešdaļa visas saražotās pārtikas. Šie dati bieži tiek sniegti līdzās statistikai par nabadzību un badu pasaulē, atspoguļojot problēmas ētisko pusi. Kā rīkoties turpmāk?

Ābolu karaliene

Dārzkopības institūta (LLU) vadošā pētniece bioloģijas zinātņu doktore Laila Ikase "ITERA Latvija", LZA un RTU Attīstības fonda balvu 2016. gadā saņēma par darbu kopu "Dārzkopības zinātne videi draudzīgu augļu dārzu izveidē", kas aptver vairāk nekā 30 gadu (1982-2015) ilgu ābeļu un plūmju šķirņu ģenētisko resursu izpēti un slimībizturīgu šķirņu selekciju. Savukārt kā vienu no nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē 2016. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija nosauca un ar diplomu apbalvoja monogrāfiju "Augļkopība", kuras atbildīgā redaktore un viena no autoriem ir Laila Ikase. Šī grāmata nodēvēta par apjomīgāko zinātnisko monogrāfiju augļkopības nozarē pēdējo 50 gadu laikā.

Enerğētiķu ABC

AS „RĪGAS SILTUMS" piedāvā 21. gadsimtam atbilstošu risinājumu -  paplašināt attālināti nolasāmo mērierīču klāstu ēkā un dzīvokļos, kā arī izstrādāt konkrētai ēkai piemērotu automātisko mērierīču nolasīšanas sistēmu (AMN).

Jaunākais numurs (aprīlis - maijs, nr. 2 (103))

4-04-2017
  

Redakcijas padomes sleja (pdf)

Namejs Zeltiņš par Centrāleiropas un Austrumeiropas Gāzes konferenci 2017

Ziņas un aktualitātes

Akadēmiķa Jāņa Stradiņa trešā Biobibliogrāfija

Par obligātā iepirkuma komponentes finansēšanas modeli

Piesaistām jauniešus enerģētikai (pdf)

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem prakses devējiem Latvijā. 2014. gadā tika būtiski izmainīts darbs ar praktikantiem, lai mērķtiecīgi uzlabotu prakšu kvalitāti un varētu piesaistīt labākos izglītības iestāžu audzēkņus. Prakses vietas tiek savlaicīgi plānotas, nodrošinot gan atbilstošus materiālos resursus, gan kompetentus darbaudzinātājus.

Konference Rīgas pilī "Enerģijas drošība klimata pārmaiņu politikas ietekmē"

Šī gada 8. februārī Rīgas pils Svētku zālē ar Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu sākās diskusija par Latvijas drošību 21. gadsimta izaicinājumu kontekstā. Valsts prezidents, atklājot diskusiju, uzsvēra, ka energoresursu pieejamība, energoapgāde un tās drošums ir ne tikai Eiropas Savienības, bet arī Latvijas un citu Baltijas valstu prioritārais politikas virziens. Latvijas aktīva līdzdalība šajos procesos nav tikai nākotnes varbūtība, bet šodienas realitāte un pienākums.

Par neargumentētu kompromisu

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA) Veterānu kopas vārdā enerģētikas eksperts Arturs Krūskops, Dr. sc. ing. Rolands Arājs un Dr. sc. ing. Kārlis Briņķis vērsās pie Latvijas Republikas Ministru prezidenta Māra Kučinska un Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena, vēstulē aicinot novērst neargumentētu mazo koģenerācijas elektrostaciju izbūvi Rīgas pilsētā, jo sevišķi Daugavas labajā krastā.

Ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā

Izdevniecības Dienas Bizness rīkotais forums "Ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā" šī gada 23. februārī pulcēja plašu dalībnieku loku. Spraigākās diskusijas raisīja prezentācijas par gāzes sektoru, jo forums norisinājās nacionālā gāzes tirgus atvēršanas priekšvakarā. Lielu interesi izpelnījās arī citas enerğētikas nozares aktualitātes, tostarp Eiropas Komisijas "Ziemas pakotne" un elektrības tirgus perspektīvas. Svarīgi piebilst, ka forumā paustais atspoguļo situāciju februāra nogalē.

Energosistēmā veicinās patēriņa elastību

Vēsturiski elektroenerģijas patēriņa un ģenerācijas sabalansēšana energosistēmā ir bijusi salīdzinoši vienkārša - lielu, kontrolējamu elektrostaciju ģenerācija tika pielāgota salīdzinoši neelastīgam, viegli prognozējamam pieprasījumam. Taču, it īpaši pēdējos gados, nozīmīgas pārmaiņas skar energosistēmas ģenerācijas struktūru. Strauji attīstās svārstīga un mazāk prognozējama ģenerācija no atjaunojamiem energoresursiem. Šo izmaiņu dēļ patēriņa un ģenerācijas sabalansēšana energosistēmā kļūst arvien izaicinošāka. Turklāt Baltijas valstis plāno pārtraukt energosistēmas sinhronu darbību ar Krievijas apvienoto energosistēmu un ciešāk integrēties Eiropas energosistēmā. Neatkarīgi no tā, kā šī pāreja tiks īstenota, jau šobrīd ir skaidrs, ka sinhrona darba pārtraukšana ar apvienoto Krievijas energosistēmu prasīs papildu rezerves frekvences regulēšanai. Secinājums ir skaidrs: Baltijas energosistēmā nepieciešams vairāk elastības.

Vadāmā slodze un agregatora pakalpojumi Latvijā: uzmanību, gatavību, starts!

Pirms gada žurnāla lappusēs jau vēstījām par projektu RealValue, kas Latvijā un vēl četrās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek īstenots pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 ietvaros. Stāstījām par projektā izmantoto viedo elektrisko termoakumulācijas sildītāju uzbūvi un darbības principiem, to viedo vadību un potenciālajiem ieguvumiem visiem energosistēmas dalībniekiem. Patlaban ir pabeigta šo sildītāju uzstādīšana demonstrācijas objektos Latvijā, un drīzumā to darbība tiks pilnībā vadīta attālināti, izmantojot īpaši šim projektam izstrādāto agregatoru. Vairāk par to šajā rakstā.

Siltumapgādes likums - energoefektivitātes veicināšanai

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, saskaroties ar nopietnām kurināmā sagādes problēmām, valsts pārvalde nodeva siltumapgādi pašvaldību pārziņā. Kopš tā laika par siltumapgādes attīstību visā siltumapgādes kompleksa garajā ķēdē, ieskaitot kurināmā sagādi, siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, kā arī patēriņu, rūpējas pašvaldības savas lokālās izpratnes līmenī - bez kopīgas valsts politikas siltumapgādē un arī bez siltumapgādes likuma, aprobežojoties vien ar dažiem likuma pantiem, kas, pamazām iestrādāti un izkaisīti citos likumos, skar galvenokārt siltumenerģijas ražošanu. Par jaunā likuma iniciatīvu ­- lasiet šajā rakstā.

Jauna redakcija Latvijas Elektrotehnikas komitejas Latvijas energostandartam LEK 048 "Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības"

Lai elektroietaises būtu drošas un darbotos atbilstoši paredzētajam mērķim, būtiska ir to zemēšana. Mainoties standartizācijas sistēmām, mainījies arī skatījums uz zemēšanas un elektrodrošības pasākumiem. Tas noteicis nepieciešamību veikt izmaiņas Latvijas Elektrotehniskās komitejas izdotajā Latvijas energostandartā LEK 048 "Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības".

Tirgū svarīgs būs katrs klients

Līdz piektdienai, 31. martam, kad līdz gāzes tirgus atvēršanai Latvijā bija palikušas vien pāris dienas, dabasgāzes tirgotāju reģistrā bija reģistrējušies piecpadsmit komersanti. Četrpadsmit no tiem acīmredzot cer iekarot jaunas pozīcijas, bet viens - AS "Latvijas Gāze" - nostiprināt jau esošās. To, ka klienti tāpat vien - bez cīņas netiks atdoti konkurentiem un AS "Latvijas Gāze" jaunajai situācijai gatavojas nopietni, pauž uzņēmuma tirdzniecības departamenta vadītājs EGĪLS LAPSALIS, kuru "Enerğija un Pasaule" uzrunāja neilgi pirms dabasgāzes tirgus atvēršanas.

Lai dārgumu nepārvērstu par nastu (pdf)

Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir unikāls infrastruktūras objekts, kas nodrošina stabilitāti visa Baltijas reģiona gāzapgādē. Taču izmaiņas, kas saistītas ar sasteigto tirgus ieviešanu, veicina nedrošību un rada pamatu bažām, ka krātuve no drošības un stabilitātes garanta var kļūt par smagu nastu Latvijai. Situāciju raksturo un par šādu iespēju E&P lasītājus brīdina AS „Conexus Baltic Grid" Starptautisko projektu attīstības vadītāja inženierzinātņu doktore Andra Ješinska.

ASV naftas industrija: pārbaudījums ar cenām

Visu sektora spēlētāju skatieni tagad pievērsti ASV vieglās grūti iegūstamās naftas (VGIN) industrijai - kā galvenajam iespējamam globālā tirgus destabilizācijas faktoram. 2016. gada nogalē ASV VGIN ieguves līkne, pierādot industrijas dzīvotspēju, pārtrauca lejupslīdi - tas lika pastiprināties runām par gadumijā sasniegtā tirgus līdzsvara izjukšanu. Cenu krišanās 2014.-2016. gadā iedragāja ASV VGIN industriju - aktīvo urbšanas torņu skaita nepārtraukta samazināšanās bija viens no nozīmīgākajiem tirgus indikatoriem, kas lika lejupslīdēt amerikāņu naftas kompāniju akcijām, palielinot vadošo OPEC valstu cerības būt noteicējām globālajā tirgū. Tomēr jau 2016. gada decembrī kļuva skaidrs, ka ASV VGIN ieguvēji pārdevuši tik daudz nākotnes līgumu, ka spēs mierīgi ražot melno zeltu turpmākos divus gadus, kas nozīmē: naftas ieguves pieaugums tagad ir neizbēgams.

"Man mājās ir ļoti auksts. Ko darīt?"

Šī numura viesis Anatolijs Borodiņecs ir divkāršs AS "Latvijas Gāze", LZA un RTU Attīstības fonda balvas laureāts - 2006. gadā kā jaunais zinātnieks, 2016. gadā - jau "pieaugušo" kategorijā. RTU Būvniecības un inženierzinātņu fakultātē Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedrā viņš izstrādājis un ieviesis jaunu studiju programmu, kurā topošie būvinženieri un arhitekti apgūst jaunāko pasaules pieredzi energoefektīvu ēku, tostarp nulles enerģijas ēku, projektēšanā un celtniecībā. Par saviem interešu virzieniem viens no fakultātē studentu visiecienītākajiem mācībspēkiem nosaucis ēku energoefektivitāti, iekšējā gaisa kvalitāti, būvniecības siltumfiziku.

Sašķidrinātās dabasgāzes izmantošana jūras transportā. Ziemeļvalstis un Baltija 

SDG izmantošana jūras un upju transportā uzskatāma par vienu no tām jomām, kur transporta sektora dekarbonizācijas stratēģijas īstenošanai visā pasaulē ir vislielākais potenciāls. Un patiešām - pakāpeniskai pārejai no tradicionālās kuģu degvielas uz videi draudzīgāko un enerģētiski ietilpīgāko SDG ir liela loma nākotnes jūras un upju transporta sektora ilgtspējas nodrošināšanā. Eiropas Savienībā (ES) šī pāreja ir teju izšķiroši svarīga arī ambiciozo siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju radikālā samazinājuma sasniegšanai transporta sektorā līdz 2030. un 2050. gadam.

Stratēģiskā uzņēmējdarbība un zinātne

Izdevumā „Rīgas Avīze" vairākos 1852. gada septembra sākuma numuros tiek publicēta ziņa, ka Rīgu atstāj Verners Sīmenss. Rīgā viņu gaidīja gada sākumā - 20. janvārī, taču ar ierašanos viņš kavējies. Atmiņās gan viņš raksta: „Ceļojums teļegā līdz Rīgai bija tīri ciešams un interesants." No Sīmensa tiek gaidīts, lai viņš ierīkotu telegrāfa līniju no Rīgas līdz Bolderājai. Tālāk viņa ceļš ved uz Pēterburgu. Runa ir par izcilo izgudrotāju un uzņēmēju Verneru fon Sīmensu, kura divsimtgadi pasaule atzīmēja pagājušā gada nogalē.

Pa Rīgas metro pēdām (pdf)

Mārtiņš Eņģelis teju desmit gadus ir darbojies tūrisma industrijā, vadot un radot tūrisma maršrutus un palīdzot cilvēkiem risināt pilsētvides problēmas. Pirms pāris gadiem Mārtiņš pievērsās Rīgas metro projekta izpētei, līdztekus izveidojot "Rīgas metro atlantu" - ekspedīcijas pa trim neuzbūvētā Rīgas metro maršrutiem. Mārtiņš uzskata, ka, atdzīvinot metro ideju mūsdienīgā formā, iespējams mainīt pilsētnieku priekšstatus par noteiktiem Rīgas rajoniem.

Elektrostacija ar pazemes gaisa akumulatoru

2005. gada nogalē Latvenergo vadība saņēma inženiera Egila Špaltes priekšlikumu iegādāties daļējas īpašumtiesības uz viņa izgudrojumu „Gaisa akumulācijas elektrostacija Valmierā". Priekšlikumā bija teikts, ka šo projektu varētu realizēt vienā no Latvijas potenciālajām dabasgāzes krātuvēm - Valmieras krātuvē, kuras novērtētais tilpums ir 2,5 mljrd. m3.

Motormuzeja jaunā dzīve

Rīgas Motormuzejs neapšaubāmi ir viena no mūsu galvaspilsētas vizītkartēm. Ne tikai tādēļ, ka tēvi turp brīvdienās ved savus puikas apskatīt spožus vāģus, bet arī tādēļ, ka nekur citur tādā apjomā un kvalitātē nav aplūkojama Rīgas 20. gadsimta sākuma rūpnieciskās varēšanas vēsture, ciktāl tā attiecināma uz autobūvi un velosipēdu ražošanu. Pēc vairāku gadu ilgas pārbūves Rīgas Motormuzejs pagājušā gada jūlijā atkal vēra durvis apmeklētājiem

Enerğētiķu ABC

Kāp vilcienā un dodies iepazīt enerģētikas vēsturi Ķegumā un energoefektivitāti Jūrmalā!

Jaunākais numurs (februāris - marts, nr. 1 (102))

6-02-2017
Lasīt tālāk...

Jaunākais numurs (decembris - janvāris, nr. 6 (101))

8-12-2016

Redakcijas padomes sleja

Juris Savickis - realitātes gadu aizvadot (pdf)

 

Lasīt tālāk...

Jaunākais numurs (oktobris - novembris, nr. 5 (100))

10-10-2016

 

Redakcijas padomes sleja (pdf)

Āris Žīgurs: enerğētiskais skaitlis simts

Lasīt tālāk...
<< Sākums < Iepriekšējais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākošais > Beigas >>
Powered by Elxis - Open Source CMS